Визначення: Під аневризмами розуміють обмежене або дифузне розширення судини зі збільшенням її діаметра не менш ніж у 2 рази від норми. За даними патологоанатомічного розтину, частота артеріальних аневризм варіює в межах 0,9-1,1%.Визначення: Під аневризмами розуміють обмежене або дифузне розширення судини зі збільшенням її діаметра не менш ніж у 2 рази від норми. За даними патологоанатомічного розтину, частота артеріальних аневризм варіює в межах 0,9-1,1%.

Етіологія та патогенез: до розвитку аневризм призводять вроджені захворювання (коарктація аорти, синдром Марфана, вроджена звивистість дуги аорти) та набуті (атеросклероз, сифіліс, неспецифічний аортоартеріїт, ревматизм), травма грудей, живота, кінцівок.

Патологічна анатомія: за формою аневризми бувають мішковидними та веретеноподібними. Для перших характерне локальне випинання стінки судини, що займає трохи більше половини її діаметра, для других-дифузне розширення. Аневризми, залежно від будови стіни поділяють на справжні та несправжні. При справжніх аневризмах структура судинної стінки зберігається, при несправжніх - вона представлена ​​рубцевою сполучною тканиною. Прикладом несправжніх аневризм є травматична аневризма.

Клініка і діагностика: клінічна картина залежить від локалізації аневризми, яка може розташовуватися в області дуги, висхідному та низхідному відділах грудної та черевної аорти, в артеріях тазу та кінцівок, та її розмірів. При невеликих аневризмах клінічних проявів може бути. Над аневризмами можна почути патологічні шуми, пальпаторно визначають посилення пульсації. Аневризми небезпечні утворенням тромбів на внутрішній стінці з міграцією їх з током крові в нижче розташовані відділи артеріального русла, перекриттям їх просвіту та тромбозом (емболія та продовжений тромбоз). Також дуже небезпечним ускладненням аневризм є їх розрив з кровотечею. Розрив несправжні аневризми підшкірної локалізації, зазвичай, викликає рясну зовнішню кровотечу. Розрив аневризми черевної аорти частіше призводить до кровотечі в заочеревинний простір, рідко – в черевну порожнину або просвіт кишечника.

Лікування:  тільки хірургічне. Традиційно виконують або резекцію аневризми з протезуванням синтетичною штучною судиною, або виключають аневризму з кровообігу і виконують шунтування (обхідний шлях кровотоку).

В останні десятиріччя розвивається ендоваскулярна хірургія аневризм (в т.ч. аорти). При такому типі втручань в просвіт аневризми встановлюють стент-графт (покритий стент). 

 

Лікування атеросклерозу