ГІБРИДНА ХІРУРГІЯ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ВІДКРИТОЇ СУДИННОЇ ТА ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ХІРУРГІЇ.


Донедавна класична артеріальна хірургія мала на увазі виконання численних розрізів у зоні виконання реконструктивної операції. Непоодинокі випадки, коли внаслідок поширеного атеросклерозу (часто в поєднанні з цукровим діабетом) уражається кілька судинних басейнів. Наприклад - поєднане звуження артерій таза + повна непрохідність стегнового сегмента, або, ураження артерій гомілки + непрохідність стегнового сегмента, і т.д. Багаторівневі ураження артерій раніше часто вимагали послідовних етапних операцій, що було дуже травматично, тривало за часом і часто призводило до тромбозу реконструйованих ділянок судинного русла через блок кровотоку на ділянці, який лише планувався до реконструкції.

Поєднання методів класичної судинної та ендоваскулярної хірургії в одного хворого в одній операційній під час однієї операції називають гібридною хірургією. Ці поєднання дозволяє відновити кровоток по звуженому сегменту артеріального русла шляхом балонної ангіопластики або стентування і одразу продовжити операцію відновленням прохідності повністю закритої ділянки методом шунтування (див. відповідні розділи сайту). Необхідною умовою для виконання таких операцій є наявність апаратури медичної візуалізації судин – ультразвукового та рентгенівського обладнання в операційній. В операційній Центру судинної хірургії Клінічної лікарні «ФЕОФАНІЯ» використовується апарат УЗД «Flex focus» виробництва «BK medical» (Велика Британія) та рентгенівський ангіограф «Euroampli ALIEN» виробництва «EUROCOLUMBUS SRL» (Італія).

 

003 2

003 2

 

_________

003 2

003 2