СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Доцільність реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет/ С.Л. Кіндзер, С.М. Діденко //Шпитальна хірургія. - Тернопіль, 2001. - N3. -  С. 27-29. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 29.

2. Реваскуляризучі операції у хворих на цукровий діабет похилого віку/ С.М. Діденко, Ю.М. Гупало, В.Я. Стадник//Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ – 2001. Випуск 10, книга 4. -С. 842-846.

3. Гупало Ю. М., Бондар С. Є., Діденко С. М. Тактика лікування змішаної форми синдрому діабетичної стопи // Альманах клін. медицини. – 2001. – № 1. – С. 86–88.

4. Подпрятов С. Є., Гупало Ю. М., Діденко С. М. Кровопостачання нижньої кінцівки у хворих на цукровий діабет та на атеросклероз // Вестн. неотл. восстановит. медицины. Донецьк. – 2002. – Т. 3, № 3 (приложение). – С. 90–91.

5. Подпрятов С. Є., Гупало Ю. М., Діденко С. М., Слободянюк І. М. Особливості ураження артерій гомілки та стопи у хворих з синдромом діабетичної стопи // Клін. хірургія. – 2002. – № 11–12. – С. 55–56. 

6. Реконструктивно-відновні операції на артеріях нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями, діабетичною макроангіопатією та гострими тромбозами/ Ю.М. Гупало, Ю.С. Лисайчук, С.М. Діденко, А.П. Савчук, С.Л. Кіндзер, О.О. Гончарук //Нові технології в хірургії. Матеріали конференції. – Київ, 2002. – С. 75-77.

7. Досвід хірургічного лікування дистальних оклюзій у хворих на цукровий діабет/ С.Є. Подпрятов, Ю.М. Гупало, С.М. Діденко //Шпитальна хірургія. - Тернопіль, 2003. - N1(додаток). -  С. 144-145. - Бібліогр.: с. 145. 

8. Місце реваскуляризації в лікуванні гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на цукровий діабет/ Ю.М. Гупало, С.М. Діденко, А.В. Павлючик та ін. //Клінічна хірургія. - Киiв, 2003. - N11. -  С. 46.

9. Артеріографія в діагностиці ураження артерій гомілки та стопи у хворих на цукровий діабет/ С.Є. Подпрятов, Ю.М. Гупало, С.М. Діденко та ін. //Практична медицина: Наук.-практ. журн.. - 2003. – Том 9, N1. -  С. 124-125. - Бібліогр.: с. 125.

10. Гупало Ю. М., Діденко С. М., Макаренко Г. І., Лісовець В. В. Реконструктивні операції на артеріях у хворих з синдромом діабетичної стопи // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2003. – № 1(2). – С. 26–27 .

11.  Реваскуляризація стопи у хворих на цукровий діабет/ С.Є. Подпрятов, Ю.М. Гупало, С.М. Діденко та ін. //Клінічна хірургія. - Киiв, 2004. - N4/5. -  С. 102.

12. Подпрятов С. Є., Гупало Ю. М., Діденко С. М., Лісовець В. В., Швед О. Є., Павлючик А. В. Здійснення реваскуляризації нижньої кінцівки та стопи у хворих на цукровий діабет: аналіз ускладнень та невдач // Серце і судини. – 2004. – № 1 (додаток). – С. 70–72. 

13. Артеріографічна діагностика синдрому ішемічної діабетичної стопи у хворих на діабет/ Г.І. Макаренко, С.Є. Подпрятов, С.Є. Бондар, Ю.М. Гупало, С.М. Діденко// Львівський медичний часопис. - 2004. – Том 10, N 2. -  С. 46-48. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 46. 

14. Патент 64466 А Україна. МПК А61В17/00. Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки / С. Є. Подпрятов, С. Є. Бондар, Ю. М. Гупало, С. М. Діденко. – Заявл. 11.02.03; Опубл. 16.02.04 // Бюл. № 2. 

15. Патент 64146 А Україна. МПК А61В17/00. Спосіб хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика / С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, С. М. Діденко. – Заявл. 11.02.03; Опубл. 16.02.04 // Бюл. № 2. 

16. Ангіографічна діагностика у хворих на синдром діабетичної стопи/ Г.І. Макаренко, В.Б. Доготар, С.Є. Бондар, С.М. Діденко та ін. //Львівський медичний часопис. - 2005. – Том 11, N 2. -  С. 87-88. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 88. 

17. Передумови шунтування в артерії стопи у хворих на цукровий діабет/ Ю.М. Гупало, С.Є. Бондар, О.Є.. Швед, С.М. Діденко;  //Вестник неотложной и восстановительной медицины. - Донецк, 2005. – Том 6, №3. -  С. 551-552.

18. Лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок у хворих літнього та старечого віку/ С.Є. Подпрятов, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед та ін. //Пробл. старения и долголетия. - Киев, 2005. - Том14, N (Приложение. Опубл. тези докл. 4 Нац. конгреса геронтологів і геріатрів України 11-13 жовтня 2005 р., м. Київ.). -  С. 190. 

19. Перший досвід здійснення артеріалізації венозного русла стопи у хворих на цукровий діабет/ С.Є. Подпрятов, С.М. Діденко, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, Г.І. Макаренко//  Актуальні питання судинної та ендоваскулярної хірургії: «Серце і судини». – Київ, 2006. -  №4 (Додаток). – С. 382-386.

20. Особливості артеріального кровопостачання стопи та його зміни під впливом комплексного хірургічного лікування хворих на цукровий діабет/ С.Э. Подпрятов, Ю.М. Гупало, В.В. Бернацький, С.М. Діденко та ін. //Клін. хірургія. - 2007. - N4. -  С. 28-30.

21. Діагностика та лікування оклюзійних уражень стегново-підколінно-гомілкового сегменту при незадовільних шляхах дистального кровотоку/ В.В. Скиба, С.М. Діденко, Ю.С. Лисайчук та ін. //Акт. пробл. сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. - Полтава, 2008. – Том 8, Вып.1/2. -  С. 284-285.

22. Хірургічне лікування симптомної аневризми підколінної артерії/ Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, А.В. Павлючик, С.М. Діденко //Клініч. хірургія. - Киiв, 2009. - N1. -  С. 26-27.

23. Результати хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту. /Ю.С.Лисайчук, Ю.М.Гупало, О.Є.Швед, С.М.Діденко //Клінічна флебологія.-2009. – Том 2 № 1. – С.154-155.

24. Патент на корисну модель № 45322. МПК А61В 17/00. Спосіб хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегмента / С. М. Діденко. – Заявл. 16.04.09; Опубл. 10.11.09 // Бюл. № 21.

25. Показання та вибір методу реконструктивної операції при оклюзіях стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту / С.М. Діденко, В.Ю. Субботін, Ю.М. Гупало,  О.Є. Швед //Вестник неотложной и восстановительной медицины. - Донецк, 2010. - Том11, №3. -  С. 286-289.

26.  Колатеральний кровообіг в нижніх кінцівках при оклюзіях стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту за даними ангіографії / С.М.Діденко, Ю.М.Гупало, О.Є.Швед, В.Ю.Субботін  // Клінічна флебологія.- 2010, №1, том 3. 

27.  Шунтуючі операції при дворівневих оклюзіях артерій нижньої кінцівки. / Ю.М.Гупало, Л.М.Павліченко, С.М.Діденко // [Тези наукового конгресу "IV міжнародні Піроговські читання", XXII зїзд хірургів України , 2-5 червня 2010 р., м.Вінниця, том І].

28. Патент на корисну модель № 53721. МПК А61В 5/021. Спосіб визначення ємності артеріального русла підколінно-гомілково-стопового сегмента /С. М. Діденко, Ю.С. Лисайчук, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, В.Ю. Субботін, А.М. Куцин. – Заявл. 26.02.10; Опубл. 11.10.10 // Бюл. № 19.

29. Показання та вибір методу реконструктивної операції при поєднаних оклюзіях стегново-підколінного та гомілково-стопового сегменту/С.М. Діденко//Актуальні проблеми сучасної медицини. –Полтава, 2011. – Том 11, випуск 1 (33). – С. 196-199.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Діденко С.М. Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново-підколінно-гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію / С.М. Діденко, С.В. Болгарська, Є.В. Таран, К.О. Бойко  //Клінічна хірургія. –2016.– №6.–С. 44-47. (Дисертанту належить ідея дослідження, їм проведено огляд літератури, оформлено і підготовлено текст до друку).Діденко С.М. Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново-підколінно-гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію / С.М. Діденко, С.В. Болгарська, Є.В. Таран, К.О. Бойко  //Клінічна хірургія. –2016.– №6.–С. 44-47. (Дисертанту належить ідея дослідження, їм проведено огляд літератури, оформлено і підготовлено текст до друку).
 • Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи/ Діденко С.М. // Клінічна хірургія.– 2016.– №7.– С. 27-29.
 • Діденко С.М. Особливості реваскулярізації кінцівок у хворих на цукровий діабет з високим операційним ризиком / Діденко С.М.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -  2017. – Т.16.- №1. - С. 149-151.Діденко С.М. Особливості реваскулярізації кінцівок у хворих на цукровий діабет з високим операційним ризиком / Діденко С.М.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -  2017. – Т.16.- №1. - С. 149-151.
 • Діденко С.М. Комплексне лікування хворих із синдромом діабетичної ступні / Діденко С.М.//Харківська хірургічна школа. – 2017.– № 3-4. – С. 121-123.Діденко С.М. Комплексне лікування хворих із синдромом діабетичної ступні / Діденко С.М.//Харківська хірургічна школа. – 2017.– № 3-4. – С. 121-123.
 • Діденко С.М. Дистальні артеріальні реконструкції у хворих на цукровий діабет / Діденко С.М.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -  2017. – Т.16.– №3 - С. 139-141.Діденко С.М. Дистальні артеріальні реконструкції у хворих на цукровий діабет / Діденко С.М.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -  2017. – Т.16.– №3 - С. 139-141.
 • Диденко С.Н. Гибридные операции у больных с многоэтажными поражениями артерий нижних конечностей / Диденко С.Н. //Харківська хірургічна школа. – 2017.– № 5-6. – С. 34-36.
 • Діденко С.М. Хірургічне лікування оклюзійних уражень артерій гомілки у хворих на цукровий діабет / Діденко С.М.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -  2017. – Т.16.- №4 -   С. 123-125.
 • Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи /Діденко С.М.//Клінічна хірургія. – 2017.– № 11. – С. 35-37.
 • Діденко С.М. Лікування ран у хворих на ішемічну форму синдрому стопи діабетика / Діденко С.М.//Харківська хірургічна школа. – 2018.– № 1. – С. 163-166.
 • Диденко С.Н. Лечение ишемической формы синдрома диабетической стопы / В.В. Бойко, Ю.В. Иванова, И.А. Криворучко, С.Н. Диденко, Е.В. Мушенко, А.М. Коробов, В.А. Прасол, В.В. Шафранский.//Клінічна хірургія. – 2018.– № 2. – С. 18-21. (Дисертантом проведені хірургічні втручання, статистична обробка результатів, оформлено і підготовлено текст до друку).
 • Діденко С.М. Зміни судин мікроциркуляторного русла шкіри та м’язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко, В.Ю. Субботін, О.В. Каленська, Л.В. Каленська, І.М. Савицька, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, Д.Ю. Шаповалов //Клінічна хірургія. – 2018.– № 3. – С. 35-38. (Дисертанту належить ідея дослідження, їм проведено огляд літератури, набір матеріалу для морфологічних досліджень, оформлено і підготовлено текст до друку). Діденко С.М. Зміни судин мікроциркуляторного русла шкіри та м’язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко, В.Ю. Субботін, О.В. Каленська, Л.В. Каленська, І.М. Савицька, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, Д.Ю. Шаповалов //Клінічна хірургія. – 2018.– № 3. – С. 35-38. (Дисертанту належить ідея дослідження, їм проведено огляд літератури, набір матеріалу для морфологічних досліджень, оформлено і підготовлено текст до друку).
 • Діденко С.М. Пластичне закриття виразково-некротичних уражень м’яких тканин стопи у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи /Діденко С.М. //Клінічна хірургія. – 2018.– № 6. – С. 40-43.
 • Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання при оклюзійно-стенотичному ураженні дистальних артерій у хворих на цукровий діабет/ Діденко С.М.//         Медицина неотложных состояний. – 2018.– № 3. – С. 100-103.
 • Діденко С.М. Особливості виконання артеріографії у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки /Діденко С.М.// Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2018.– № 2. – С. 14-19.
 • Діденко С.М. Шляхи колатерального кровообігу при стенотично-оклюзійному ураженні стегново-підколінного та гомілково-стопового артеріального сегменту у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / Діденко С.М. // Львівський медичний часопис. – 2018.– № 2. – С. 34-38.
 • Діденко С.М. Хірургічне лікування стенотично-оклюзійного ураження артерій нижньої кінцівки у хворих на ішемічну форму синдрому діабетичної стопи /Діденко С.М. //Клінічна хірургія. – 2018.– № 7. – С. 39-42.
 • Діденко С.М. Ефективність гібридних артеріальних реконструкцій у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки /Діденко С.М. //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2018.– № 3 . – С. 15-21.
 • Диденко С.Н. Диагностика и хирургическое лечение поздних тромбозов зоны артериальной реконструкции у больных, оперированных по поводу критической ишемии нижних конечностей / Диденко С.Н. //Харківська хірургічна школа. – 2018.– № 3. – С. 108-114.Диденко С.Н. Диагностика и хирургическое лечение поздних тромбозов зоны артериальной реконструкции у больных, оперированных по поводу критической ишемии нижних конечностей / Диденко С.Н. //Харківська хірургічна школа. – 2018.– № 3. – С. 108-114.
 • Діденко С.М. Морфометричні дослідження кровоносних судин шкіри та м’язів у хворих на ішемічну форму синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко, В.Ю. Субботін, О.В. Каленська, Л.В. Каленська, І.М. Савицька, В.В. Бойко, Ю.В. Иванова //Клінічна хірургія. – 2018.– № 8. – С. 33-37. (Дисертанту належить ідея дослідження, їм проведено огляд літератури, набір матеріалу для морфологічних досліджень, оформлено і підготовлено текст до друку). Діденко С.М. Морфометричні дослідження кровоносних судин шкіри та м’язів у хворих на ішемічну форму синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко, В.Ю. Субботін, О.В. Каленська, Л.В. Каленська, І.М. Савицька, В.В. Бойко, Ю.В. Иванова //Клінічна хірургія. – 2018.– № 8. – С. 33-37. (Дисертанту належить ідея дослідження, їм проведено огляд літератури, набір матеріалу для морфологічних досліджень, оформлено і підготовлено текст до друку).
 • Діденко С.М. Кровопостачання нижньої кінцівки у хворих з ішемічну форму синдрому стопи діабетика /Діденко С.М. //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018.– № 3. – С. 29-32.
 • Діденко С.М. Результати хірургічного лікування хворих на ішемічну форму синдрому діабетичної стопи з ураженням артерій підколінно-гомілкового сегменту / С.М.Діденко., Ю.В.Іванова, Ю.М.Гупало, О.Є.Швед, Д.Ю.Шаповалов //Міжнародний медичний журнал. – 2018.– № 3. – С.20-23. (Здобувач провів статистичну обробку матеріалу, підготовив статтю до друку).
 • Діденко С.М. Визначення ступеня важкості ураження гемомікроциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки / Діденко С.М. // Львівський медичний часопис. – 2018.– № 3. – С. 45-51.Діденко С.М. Визначення ступеня важкості ураження гемомікроциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки / Діденко С.М. // Львівський медичний часопис. – 2018.– № 3. – С. 45-51.
 • Діденко С.М. Результати лікування хворих на цукровий діабет з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки/ Діденко С.М. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018.– № 5. – С. 483-487.
 • Діденко С.М. Хірургічне лікування хворих на цукровий діабет з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки та ураженням артерій підколінно-гомілкового сегменту/ Діденко С.М. // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2018.– № 3.  – С. 14-20.
 • Діденко С.М. Діабетична мікроангіопатія у хворих на ішемічну форму синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко, В.Ю. Субботін, О.В. Каленська, Л.В. Каленська, І.М. Савицька, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, Д.Ю. Шаповалов //Клінічна хірургія. – 2018.– № 9. – С. 31-34.
 • Діденко С.М. Колатеральний кровообіг в нижній кінцівці при оклюзіях стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту за даними ангіографії / Діденко С.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Секрети судинної хірургії: новітні мініінвазивні технології діагностики і лікування атеросклеротичних та тромботичних уражень судин» 18-19 жовтня 2012, Київ. - С. 23-26 (Здобувач самостійно провів відбір пацієнтів, статистичну обробку даних, приймав участь в підготовці тез до друку).
 • Діденко С.М. Застосування штучного полімерного покриття в лікуванні ран при синдромі ішемічної діабетичної стопи / Діденко С.М., Гупало Ю.М., Швед О.Є., Субботін В.Ю.// V Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Сухаревські читання» 19-20 квітня 2012, Київ. – Клінічна флебологія. – 1’2012. – Т.5.– С. 97-98 (Здобувач самостійно провів відбір пацієнтів, статистичну обробку даних, приймав участь в підготовці тез до друку).
 • Діденко С.М. Тромбектомія з загальної стегнової вени з накладанням омега-подібного шву / Діденко С.М., Субботін В.Ю., Куцин А.М., Дорошенко А.М.// VI Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Сухаревські читання» 18-19 квітня 2013, Київ. – Клінічна флебологія. – 1’2013. – Т.6.– С. 71-73 (Здобувач самостійно провів відбір пацієнтів, статистичну обробку даних, приймав участь в підготовці тез до друку).
 • Діденко С.М. Результати гібридних втручань у хворих на цукровий діабет з стенотично-оклюзійним ураженням артерій нижніх кінцівок/ Діденко С.М. // V з’їзді судинних хірургів, флебологів і ангіологів України 19-21 квітня 2017, Київ. – Клінічна флебологія. 2017 – Т.10.– №1.– С. 168-169 (Здобувач самостійно провів відбір пацієнтів, статистичну обробку даних, приймав участь в підготовці тез до друку).
 • Пат. № 114969 Україна, МПК: A61B 17/00 Спосіб хірургічного доступу до загальної стегнової артерії у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика / Діденко С.М.; заявник та патентовласник Діденко С.М.- №u2016 10742 заявл. 26.10.2016; опубл. 27.03.2017, Бюл. №6. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).Пат. № 114969 Україна, МПК: A61B 17/00 Спосіб хірургічного доступу до загальної стегнової артерії у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика / Діденко С.М.; заявник та патентовласник Діденко С.М.- №u2016 10742 заявл. 26.10.2016; опубл. 27.03.2017, Бюл. №6. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).
 • Пат. № 77542 Україна, МПК: A61B 17/03, A61B 17/00 Спосіб хірургічного лікування ран у хворих на цукровий діабет / Діденко С.М., Гупало Ю.М., Субботін В.Ю., Дорошенко А.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М.; заявник та патентовласник Діденко С.М., Гупало Ю.М., Субботін В.Ю., Дорошенко А.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М. - №u2012 06241 заявл. 24.05.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).Пат. № 77542 Україна, МПК: A61B 17/03, A61B 17/00 Спосіб хірургічного лікування ран у хворих на цукровий діабет / Діденко С.М., Гупало Ю.М., Субботін В.Ю., Дорошенко А.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М.; заявник та патентовласник Діденко С.М., Гупало Ю.М., Субботін В.Ю., Дорошенко А.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М. - №u2012 06241 заявл. 24.05.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).
 • Пат. № 110105 Україна, МПК: A61B 17/00 Спосіб видалення пальця стопи у хворого на цукровий діабет / Болгарська С.В., Діденко С.М., Таран Є. В., Бойко К.О.; заявник та патентовласник Болгарська С.В., Діденко С.М., Таран Є. В., Бойко К.О. - №u2016 03021 заявл. 24.03.2016; опубл. 26.09.2016, Бюл. №18. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).Пат. № 110105 Україна, МПК: A61B 17/00 Спосіб видалення пальця стопи у хворого на цукровий діабет / Болгарська С.В., Діденко С.М., Таран Є. В., Бойко К.О.; заявник та патентовласник Болгарська С.В., Діденко С.М., Таран Є. В., Бойко К.О. - №u2016 03021 заявл. 24.03.2016; опубл. 26.09.2016, Бюл. №18. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).
 • Пат. № 114970 Україна, МПК: A61K 49/04, A61B 6/00 Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика / Діденко С.М.; заявник та патентовласник Діденко С.М. - №u 2016 10743 заявл. 26.10.2016; опубл. 27.03.2017  Бюл. № 6. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).Пат. № 114970 Україна, МПК: A61K 49/04, A61B 6/00 Спосіб ангіографічного дослідження артерій нижньої кінцівки у хворого на ішемічну форму синдрому стопи діабетика / Діденко С.М.; заявник та патентовласник Діденко С.М. - №u 2016 10743 заявл. 26.10.2016; опубл. 27.03.2017  Бюл. № 6. (Дисертантом проведено патентно-інформаційний пошук та огляд літератури, оформлено заявку на винахід).